SAZINIES AR MUMS

Glābēju uz ūdens apmācības

Latvijas pludmales glābēju asociācija kopā ar ILSE (International Life Saving Federation of Europe) 2010. gadā pirmo reizi organizēja glābēju uz ūdens apmācības, kuras uzraudzīja starptautiskie instruktori no ILSE un DLRG (Vācijas Dzīvības Glābēju Asociācijas). Šādu apmācību organizēšana un vadīšanā asociācijas instruktori jau piedalās kopš 2005.gada.

Kursu laikā studenti apgūst: pirmo palīdzību, glābšanas tehnikas, transportēšanas tehnikas, glābēju inventāru, niršanas pamatus, saziņu ar rācijām, mezglu siešanu un to praktisku pielietojumu, kā rīkoties dažādās nelaimes gadījuma situācijās ūdenī un uz sauszemes (peldvietā), starptautiskos brīdinājuma signālus u.c. nozīmīgas zināšanas.

Studenti pēc divu nedēļu apmācībām iegūst ILS (International Life Saving Federation) glābēju sertifikātu, ja ir veiksmīgi apguvuši zināšanas un nokārtojuši praktiskos un teorētiskos uzdevumus. Apmācības katru dienu ilgst no 9:00 līdz 17:00. Apmācības notiek gan baseinā, gan auditorijā, gan peldvietā.

Auditorijā – apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, piemēram, pirmo palīdzību, peldvietā – apgūst cietušā glābšanu ūdenī un uz sauszemes. Ka arī baseinā un peldvietā topošie glābēji pilda pārbaudījumus un kārto starptautiskos glābēju normatīvus.

 
Informatīvais seminārs sastāv no teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.
Semināra teorētiskajā daļā bērni darbojas ar izdales materiāliem (piemēram, izkrāso pats, atrodi atšķirības, labirinti, utt., par tēmām kas ir droša peldvieta, drošības noteikumi peldvietā, nepareiza niršana – hiperventilācija, „blackout”, zemūdens spiediens, utt.) un instruktori izskaidro drošības noteikumus, stāstot piemērus no profesionālās darbības.


Praktiskajā daļā bērni iepazīst glābēja inventāru (laiva, glābšanas dēlis, pludiņi, bojas, niršanas aprīkojums, hidro-kostīmi, sviežamās līnes, striķi, pirmās palīdzības manekens, utt.) un instruktoru uzraudzībā apgūst inventārā pielietošanas iespējas. Šajā daļā bērni var apgūt mezglu siešanu, glābšanu no krasta ar sviežamās līnes palīdzību vai improvizētu materiālu, kā arī piedalīties glābēju sacensību disciplīnās. Praktiskās nodarbības var organizēt pie ūdens – bērnu izpilda glābēju normatīvus ūdenī (peldēšana, pareiza lekšana, „bez kontakta” glābšana, pareiza rīcība nelaimes gadījuma situācijā, utt.).

Nokārtojot noteiktos normatīvus bērni iegūst asociācijas izsniegtu apliecību.

Starptautiski sertificēti instruktori un profesionāli peldētāji apmāca bērnus, jauniešus un pieaugušos peldēšanā un glābšanā uz ūdens. Studenti apgūst ne tikai peldēt prasmi, bet arī kā rīkoties nelaimes gadījumu situācijās, kā rīkoties, lai samazinātu riskus peldvietā un ūdenī.

Motorlaivas (IRB-Inshore/Inflatible Rescue Boat) vadīšanas apmācības

LPGA „Inshore Rescue Boat” (turpmāk – IRB) komanda no 2011. gada piedalās Eiropas IRB čempionātos. 2011. gadā Anglijā, Bournemosā, čempionāta ietvaros (laikā) LPGA instruktori piedalījās vairākkārtēja Austrālijas nacionālās IRB komandas instruktora, vairāku starptautisko un vietējo sacensību uzvarētāja (dalībnieka vai čempiona) vadītajās apmācībās. Šajās apmācībās LPGA instruktori papildināja teorētiskās un praktiskās zināšanas glābšanā ar IRB laivām, to vadīšanu nelabvēlīgos laika apstākļos un braukšanas tehniku labāku rezultātu sasniegšanai. Laivu ražošanas kompānija "BUSH inflatable boats" LTD. ir oficiālai pilnvarojusi LPGA veikt  apmācību pareizas laivu apkopšanas un uzturēšanas, ekstremālās braukšanas  un laivu pareizas ekspluatēšanas glābšanas darbos. Piedāvājam uzlabot glābēju teorētiskās un prkastiskās zināšanas, kā arī drošas, efektīvas laivas vadīšana glābšanas darbos labvēlīgos un nelabvēlīgos laika apstākļos.