Informatīvie semināri bērniem par drošību peldvietā

Informatīvais seminārs sastāv no teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām.

Semināra teorētiskajā daļā bērni darbojas ar izdales materiāliem (piemēram, izkrāso pats, atrodi atšķirības, labirinti) par drošu peldvietu, drošības noteikumiem peldvietā, nepareizu niršanu, hiperventilāciju, blackout, zemūdens spiedienu u. tml.) un instruktori izskaidro drošības noteikumus, stāstot piemērus no profesionālās pieredzes.

Praktiskajā daļā bērni iepazīst glābēja inventāru - laiva, glābšanas dēlis, pludiņi, bojas, niršanas aprīkojums, hidro-kostīmi, sviežamās līnes, striķi, pirmās palīdzības manekens u. c., un instruktoru uzraudzībā apgūst inventārā pielietošanas iespējas. Šajā daļā bērni var apgūt mezglu siešanu, glābšanu no krasta ar sviežamās līnes palīdzību vai improvizētu materiālu, kā arī piedalīties glābēju sacensību disciplīnās. Praktiskās nodarbības var organizēt pie ūdens – bērni izpilda glābēju normatīvus ūdenī - peldēšana, pareiza lekšana, bez kontakta glābšana, pareiza rīcība nelaimes gadījuma situācijā, utt.).

Nokārtojot noteiktos normatīvus bērni iegūst asociācijas izsniegtu apliecību.