Par mums

Biedrība „Latvijas Pludmales glābēju asociācija” (LPGA) ir starptautiski atzīta glābēju asociācija un vienīgais oficiālais Starptautiskās Eiropas Dzīvības glābšanas (ILSE) federācijas biedrs Latvijā. 

Esam vadošā Latvijas organizācija glābēju uz ūdens apmācībā un izglītošanā, kā arī bērnu izglītošanā par drošību pie un uz ūdens. Organizācijas darbības laikā esam īstenojuši veiksmīgus projektus un apmācības sadarbībā ar ILSE, Starptautisko Dzīvības glābšanas federāciju (ILS), Vācijas Dzīvības glābēju asociāciju (DLRG), Igaunijas un Lietuvas asociācijām un citām glābēju organizācijām Eiropā. 

Mūsu misija - apmācīt un izglītot ikvienu cilvēku par drošību pie un uz ūdens.

Darbības virzieni:

- Organizējam starptautiskās glābēju apmācības;
- Organizējam informatīvos seminārus bērniem par drošību pie un uz ūdens;
- Nodrošinām glābēju uz ūdens un niršanas pakalpojumus visā Latvijā;
- Organizējam peldēšanas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
- Apmācām glābējus uz ūdens nacionālā līmenī;
- Popularizējam glābēju uz ūdens profesiju;
- Piedalāmies starptautiskās glābēju uz ūdens sacensībās;
- Pārstāvam Latviju Eiropā, pārņemam un ieviešam labo pieredzi un praksi no pieredzējušiem Eiropas partneriem;
- Veidojam drošu vidi peldvietās, strādājot par glābējiem, izvietojot glābējus peldvietās (patruļa), un veidojot izglītības un treniņu programmas.