Valdes priekšsēdētājs  ANDRIS KRAULIS - 29-167-082

Preses pārstāvis PĒTERIS PĒTERSONS - 26-541-045

Neatliekamā medicīniskā PALĪDZĪBA - 113