BIEDRĪBA „LATVIJAS PLUDMALES GLĀBĒJU ASOCIACIJA” (LPGA)

ir starptautiski atzīta glābēju asociācija, kura reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 2009. gada 13. augustā.

Asociāciju izveidoja 4 starptautiski sertificēti glābēji no Latvijas un šobrīd tajā ir uzņemti vairāk kā 20 biedri.

Mēs, Latvijas Pludmales Glābēju Asociācija, esam vienīgais oficiālais International Life Saving Federation of Europe(ILSE) biedrs Latvijā. Šādu statusu var iegūt tikai viena asociācija no katras valsts.

Šo pāris gadu laikā mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar  ILS (International Life Saving Federation), ILSE (International Life Saving Federationof Europe), DLRG (Vācijas dzīvības glābēju asociāciju), Igaunijas glābēju asociāciju, Lietuvas glābēju asociāciju un citām glābēju organizācijām.

 

Mēs esam nevalstiska un nepolitiska organizācija, kura ir vadošā organizācijā Latvijā glābēju uz ūdens apmācībās un izglītošanā, kā arī bērnu izglītošanā par drošību pie un uz ūdens.

Mūsu vīzija: „Aizsargāt dzīvības pie un uz ūdens.

Mūsu misija: „Apmācīt un informēt ikvienu cilvēku par drošību pie un uz ūdens, un palielināt to cilvēku skaitu, kuri ir apmācīti glābšanā uz ūdens”.

Katru gadu brīvprātīgi mēs kopā ar ārvalstu kolēģiem (ILS) apmācām jaunus glābējus un izglītojam jaunatni par drošu atpūtu pie un uz ūdens.

 

KO MĒS DARĀM:

  •      Organizējam starptautiskās glābēju apmācības;
  •      Organizējam informatīvos seminārus bērniem par drošību pie un uz ūdens;
  •      Nodrošinām glābēju uz ūdens un niršanas pakalpojumus visā Latvijā;
  •      Organizējam peldēšanas nodarbības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
  •      Apmācām glābējus uz ūdens nacionālā līmenī;
  •      Popularizējam glābēju uz ūdens profesiju;
  •      Piedalāmies starptautiskās glābēju uz ūdens sacensībās;
  •      Pārstāvam Latviju Eiropā, pārņemam un ieviešam labo pieredzi un praksi no pieredzējušiem Eiropas partneriem.

 

Mēs veidojam drošu vidi peldvietās, strādājot par glābējiem, izvietojot glābējus peldvietās (patruļa), un veidojot izglītības un treniņu programmas.