Aicinām veikt peldvietas riska novērtējumu

2020. gada 14. aprīlis
|
Teksta ziņa

Riska novērtējums peldvietām

Ar mērķi pastiprināt drošības aspektus peldvietās, Starptautiskā Eiropas Dzīvības glābšanas federācija (ILSE) un Starptautiskais Vides izglītības fonds (FEE) ir vienojušies par kopīgiem peldvietas pārvaldes kritērijiem, lai novērstu slīkšanas un traumu risku. Šo vienoto kritēriju ietvaros ikvienai pašvaldībai, kuras pārvaldē ir pulbiskas peldvietas - pludmale, ezers vai upes, ieteicams veikt Riska novērtējumu.

Pareizi īstenota Riska novērtējuma programma ļoti būtiski palīdzēs peldvietas drošības veicināšanā un prevencijā, lai novērstu slīkšanas gadījumus un traumas. Riska novērtējuma modelis noteiks nepieciešamo glābēju skaitu un aprīkojumu, nodrošinot efektīvu peldvietas apsaimniekošanu un kalpos kā turpmākas rekomendējošas vadlīnijas peldvietas īpašniekam.

Riska novērtējums ir sadalīts astoņās daļās, nosedzot sekojošus jautājumus:
 1. Apsekotā peldvieta – peldvietas lielums un apraksts;
 2. Peldvietas izmantošana un aktivitātes – peldvietas zonējums;
 3. Operatīvo dienestu piekļuve – viegli pieejama/sasniedzama peldvieta operatīvajiem dienestiem (NMPD, VUGD, VP, utt.);
 4. Publiskais glābšanas aprīkojums – viegli pieejams un pielietojams glābšanas aprīkojums;
 5. Zīmes – atbilstošs peldvietu apzīmējumi;
 6. Drošības informācijas stends – pieejamība, izvietojums, informācija;
 7. Apdraudējumi un riski – identificēt, klasificēt, novērst vai minimizēt;
 8. Glābēju nolikums – glābēju nepieciešamība, aprīkojums, infrastruktūra, izvietojums.

Riska novērtējuma process:
 1. Sazinieties ar riska novērtēšanas pārstāvjiem, lai iegūtu papildus informāciju un noslēgtu līgumu. Latvijā peldvietu Riska novērtējumu pēc ILSE standartiem īsteno Latvijas Pludmales glābēju asociācija, kas ir vienīgais oficiālais ILSE biedrs Latvijā.
 2. Peldvietas riska vērtētājs noteiks datumu un veiks riska novērtējumu Jūsu peldvietā;
 3. Jūs iegūsiet pilnu Riska novērtējuma atskaiti astoņu nedēļu laikā;
 4. Ja peldvieta atbilst ILSE rekomendācijām un vadlīnijām (vai ar laiku tiek īstenoti priekšlikumi) peldvieta iegūst kvalitātes zīmi - ILSE Lifeguarded Beach karogu nākamās peldsezonas sākumā. Kvalitātes zīmi atļauts izmantot četrus gadus, ja katru gadu pārbaudes laikā nav konstatēti drošības trūkumi.


Karte ar Latvijas paldvietām, kurā veikts Riska novērtējums pēc ILSE standartiem ŠEIT.

Riska novērtējumu Latvijā veic Latvijas Pludmales glābēju asociācijas (LPGA) glābēji un drošības uz ūdens eksperti, kuri veiksmīgi nokārtojuši atbilstošo sertifikāciju pēc ILSE standartiem. LPGA ir vienīgais oficiālais ILSE biedrs Latvijā.

Aizcnāmies sazināties ar mums par papildus jautājumiem vai vēlmi pieteikt savu pludmali riska novērtējumam.

Par drošu atpūtu pie un uz ūdens!

Latvijas Pludmales glābēju asociācija
office@lifeguard.lv
+371 29167082