Informatīvie semināri kopā ar Tallink

2018. gada 29. augusts
|
Teksta ziņa

Šajā vasarā, piedaloties 8 dažādās nometnēs, bijām kopā ar vairāk nekā 300 jauniešiem,
lai informatīvo semināru laikā izglītotu bērnus par drošību uz ūdens.
Semināros bērni apguva drošības noteikumus par drošu atpūtu pie ūdens – peldvietas izvēle,
brīdinājuma un aizlieguma zīmju atpazīšana, informatīvie drošības karogi peldvietā, rīcība nelaimes gadījuma situācijā.
Bērniem bija arī iespēja izmēģināt glābšanas aprīkojumu darbībā un kopā ar glābējiem piedalīties glābēju uz ūdens sporta disciplīnās.
Paldies mūsu draugam Tallink Latvija, sadarbībā ar kuru informatīvos seminārus turpināsim organizēt arī skolās. 

Paldies Tallink darbiniekiem par atbalstu, lai šo projektu realizētu, kā arī bērniem par atsaucību un Annijai par dalību!